PUIN

Puinrecycling op maat

Op de locatie ‘Looveer’ aan de Rijn beschikt Van Dalen Huissen B.V. over een moderne recyclinginstallatie. Hier worden metsel- en betonpuin bewerkt tot een schone nieuwe bouwstof. Doorgaans bestaat dit puin uit een mix van stenen, beton, tegels en keramiek. Het is vaak afkomstig van verbouwingen en sloopwerkzaamheden, waaronder het verwijderen van gebouwen en het opbreken van wegen en oude funderingen.

Geschikte nieuwe bouwstof

Puinrecycling sluit goed aan bij de ambitie van Van Dalen Huissen om zoveel mogelijk bouw- en sloopresten opnieuw te gebruiken in de bouw. Dankzij onze krachtige graafmachines (met o.a. sloophamers en vergruizers) en instelbare schudzeef met weeginstallatie kunnen we puin een stuk sneller en efficiënter recyclen. We scheiden het materiaal op diverse fracties, zodat we altijd de meest geschikte bouwstof kunnen leveren.

Toepassing en levering

Puinrecyling van mengpuin resulteert in een kwaliteitsproduct: menggranulaat onder certificaat en met CE-markering. Het wordt voornamelijk hergebruikt in de wegenbouw en voldoet aan de belangrijkste milieuhygiënische eisen. Het menggranulaat dat wij leveren is altijd civieltechnisch goedgekeurd.

Pin It on Pinterest