MENGGRANULAAT

Schone bouwstof voor de wegenbouw

Aangeleverd gemengd puin wordt bij ons op locatie gerecycled en gebroken tot schone bouwstof. We noemen dit menggranulaat. Deze secundaire grondstof ontstaat na een uitgebreid proces van recycling en vormt een kwaliteitsproduct dat wordt hergebruikt in de wegenbouw – met name als fundering bij de aanleg en het onderhoud van wegen. Het wordt geleverd onder certificaat en met CE-markering.

Omschrijving

Menggranulaat is samengesteld uit een mix van steenslag, grind, beton, baksteen, metselmortel, zand, kalkzandsteen, vulstof en cement. De korrelgrootte varieert van 0 tot 31,5 mm en de kleur van het granulaat is vooral rood(bruin), geel en grijs.

Levering

Ons menggranulaat is op aanvraag verkrijgbaar en kan meestal snel worden geleverd op locatie. Het voldoet aan alle relevante milieuhygiënische eisen en is altijd civieltechnisch goedgekeurd. Milieuhygiënisch kunt u rekenen op erkende certificering en keuringstechnisch vallen al onze geleverde partijen onder het Besluit Bodemkwaliteit.

Pin It on Pinterest