LOSSEN

Laden en lossen aan het water

Op industrieterrein ’t Looveer, direct aan de Rijn, heeft Van Dalen Huissen een moderne multifunctionele loskade liggen. Hierachter bevindt zich een royaal op- en overslagterrein voor allerlei bulkmaterialen.

 

Moderne en efficiënte loskade

Onze moderne functionele loswal is in een zeer korte tijd uitgegroeid tot een veelgebruikt aanmeerpunt voor bulkschepen. Zand, grind, granulaten, klei en diverse andere producten worden over het water naar en van Van Dalen Huissen vervoerd. De materialen worden via een volledig geautomatiseerd systeem van installaties en transportbanden van en naar het schip getransporteerd.

Naast dit volledig geautomatiseerd laden en lossen is het ook mogelijk om met de vrachtwagens direct in het schip te storten of vanuit het schip te laden. Geloste materialen kunnen worden overgeslagen op het overslagterrein of via de vultrechter direct per as verder getransporteerd.

Met het vervoer over water wordt het transport per as aanzienlijk verlaagd, wat gunstig is voor het milieu. Dit past perfect in het beleid van Van Dalen Huissen om het milieu zoveel mogelijk te ontzien.

Pin It on Pinterest