Over ons

Verleden | Heden | Toekomst

Kernactiviteiten

Van Dalen Huissen B.V. heeft zich gespecialiseerd in Beton-, Puin- & Asfaltrecycling, Sloop, Asbestsanering en Los, Op- & Overslag. Met een enorm modern en geavanceerd breed wagen- en machinepark hebben wij alles in huis om de klant een totaalservice op maat te bieden. Met de loswal op ‘t Looveer beschikt van Dalen Huissen B.V. tevens over een toekomstgericht systeem voor transport over water.

Markten en werkgebied

Tot de opdrachtgevers behoren zowel de diverse overheden als bedrijven, instellingen, aannemers, projectontwikkelaars en particulieren. Het werkgebied bevindt zich voornamelijk binnen een straal van 80 kilometer rondom Huissen, maar uiteraard volgt Van Dalen Huissen B.V. de behoeften van haar klanten door heel Nederland.

Kwaliteit

Van Dalen Huissen B.V. streeft ernaar om haar activiteiten uit te voeren op een economisch rendabele, maatschappelijk verantwoorde en milieubewuste wijze, waarmee we willen bereiken dat we voldoen aan specificaties en gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgevers en door de wetgever gestelde eisen binnen de randvoorwaarden van techniek, budget en levertijd.

Om deze beleidsdoelen te realiseren, is een zorgsysteem ontwikkeld voor totale kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu, dat alle relevante activiteiten van Van Dalen Huissen B.V. omvat.

Meer hierover vindt u onder KAM-MVO.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Van Dalen Huissen B.V. dé manier van ondernemen. Wij gaan voor continuïteit en een gezond bedrijfsresultaat en houden rekening met mens en milieu. Wij innoveren om efficiënter, veiliger, schoner en gezonder te werken en ontwikkelen onze kennis van diensten en processen continu .
De focus ligt niet op de korte termijn winst maar op duurzaam rendement. We zijn er van overtuigd dat alleen bedrijven met ruime aandacht voor MVO succesvol kunnen zijn in de toekomst!

Meer hierover vindt u onder KAM-MVO.

Milieu

Alle activiteiten van Van Dalen Huissen B.V. zijn onderworpen aan strenge regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu. Materialen hergebruiken, daar wordt bij van Dalen de hoogste prioriteit aan gegeven. Voor afvalverwerking gaat Van Dalen Huissen B.V.  prat op vakkundig personeel en zorgvuldige werkmethodes.

Historie

Op 2 november 1959 ging wijlen J.C.A. van Dalen van start met een eigen transportbedrijfje. De ervaring had hij meegekregen van zijn schoonvader, wijlen Willem Hegeman. Al snel bleek dat Van Dalen verder ging en breidde haar activiteiten uit met sloop- en grondwerken, rioleringen leggen en bodemsanering.

Tijdens de jaren ’70 verspreidden de activiteiten zich niet enkel in Huissen, maar ook steeds meer in omliggende gemeenten. In 1979 werd de eerste afvalcontainer door Van Dalen geplaatst. De maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van een schoon milieu stimuleerde deze activiteit tot een eigen afvaloverslag en sorteercentrum in de jaren ’80 en de uitbreiding van de recyclingactiviteiten op ‘t Looveer vanaf de jaren ’90. Ook werd een start gemaakt met Asbest saneren.

Over de jaren werd de dagelijkse leiding overgedragen aan Theo en Antoine van Dalen. Zij hebben het bedrijf decennia lang met hart en ziel geleid en het gebracht tot een begrip in de regio. Helaas sloeg het noodlot toe binnen de familie en kwam Antoine na een ziekbed in november 2017 te overlijden.

Om het bedrijf klaar te maken voor de toekomst en de nieuwe generatie is Van Dalen B.V. medio 2018 opgesplitst in twee bedrijven, Van Dalen Huissen B.V. en Van Dalen Infra & Milieu B.V.. Beide bedrijven gaan zich richten op- en ontwikkelen in hun eigen disciplines maar zullen nauw blijven samenwerken om hun relaties de kwaliteit en service te kunnen bieden die zij gewend zijn.

De dagelijkse leiding van Van Dalen Huissen B.V. ligt in handen van Theo van Dalen. Hij wordt bijgestaan door een groep zeer gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers.

Toekomstvisie

Rendement en solvabiliteit geven bedrijfszekere vooruitzichten. Continue aandacht schenken aan ontwikkeling, innovatie, kwaliteit, arbo en milieu zal de toekomstige koers van het bedrijf uitzetten.

VAN DALEN HUISSEN B.V.

LOCATIE LOOVEER
Looveer 1D
6851 AJ Huissen

Postadres
Postbus 26
6850 AA Huissen

Contact
Telefoon: 085 06 40 004
Email: info@vdh-bv.nl

Vind ons ook op:
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vandalenhuissenbv/
Facebook: https://www.facebook.com/Van-Dalen-Huissen-BV

VAN DALEN SLOOP EN ASBEST B.V.

LOCATIE HANDELSTRAAT
Handelstraat 7
6851 EH Huissen

Postadres
Postbus 59
6850 AB Huissen

Contact
Telefoon: 085 06 40 011
Email: info@vdsloopasbest.nl

Pin It on Pinterest