ASFALT

Asfaltrecyling: nieuwe wegen voor asfalt

Ook voor gebruikt niet teerhoudend asfalt heeft Van Dalen Huissen een perfecte oplossing. Op onze locatie ‘Looveer’ aan de Rijn vergruizelen we afgedankt asfalt. Dit recyclen we vervolgens tot een kwaliteitsproduct dat wordt gebruikt als grondstof voor het produceren van nieuw asfalt.

Omschrijving

Het oude asfaltbeton komt voornamelijk uit twee bronnen: opgebroken verhardingslagen van wegen en restproduct van de asfaltindustrie. De grondstof voor nieuw asfalt (het basismateriaal) bestaat uit vergruizeld, gebroken of gefreesd asfaltbeton met bitumen als bindmiddel. Het geleverde eindproduct is vrij van teer en voldoet aan alle milieuhygiënische eisen.

Vol op recycling van asfalt

Niet teerhoudend asfalt als grondstof voor nieuw asfalt: deze aanpak past geheel in de visie van Van Dalen Huissen, waarbij het hergebruik van afvalstoffen voorop staat en de rol van recycling wordt onderstreept. Ook teerhoudend asfalt kunnen we echter innemen en afvoeren naar eindverwerkers. Hiervoor zijn we volledig gecertificeerd.

Pin It on Pinterest