Acceptatie

Alle ruimte voor acceptatie

Dankzij onze ruime faciliteiten op locatie ‘Looveer’ zijn we in staat om uiteenlopende soorten puin in te nemen en veilig op te slaan. Zo accepteren we mengpuin en betonpuin in grote afmetingen, maar ook gewapend en voorgespannen beton. Tevens accepteren we materiaal met een grove zandfractie.

Ook teerhoudend asfalt

De acceptatie van teerhoudend asfalt is een verhaal apart. Hiervoor moet je een officieel vergunde locatie zijn. Van Dalen Huissen is zo’n locatie. Na inname van het asfalt voeren we het veilig en onder strenge controle af naar eindverwerkers.

 

Pin It on Pinterest