Bedrijfsprofiel

Opgericht in 1959, kan Van Dalen Huissen bogen op een rijke historie in onder meer sloop- en grondwerken en puinrecycling. De maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van een schoon milieu leidde al sinds de jaren ’70 tot een eigen afvaloverslag en sorteercentrum en de uitbreiding van de recyclingactiviteiten op ’t Looveer. Inmiddels is Van Dalen Huissen uitgegroeid tot een begrip op het gebied van recycling in de regio. Daarbij staan voortdurende aandacht voor ontwikkeling, innovatie, kwaliteit, arbo, milieu en zorgvuldige werkmethodes hoog op de agenda. Met name het hergebruik van materialen heeft bij ons absolute prioriteit.

Kernactiviteiten

Van Dalen Huissen is gespecialiseerd in beton-, puin- & asfaltrecycling en op- & overslag met inzet van een eigen loswal op ‘t Looveer. Met een uiterst modern wagen- en machinepark hebben we alles in huis om u als klant een totaalservice op maat te bieden. De geavanceerde loswal vormt daarbij een toekomstgericht systeem voor transport over water.

Markten en werkgebied

Onze opdrachtgevers zijn overheden, bedrijven, instellingen, aannemers, projectontwikkelaars en particulieren. We werken voornamelijk binnen een straal van 80 kilometer rondom Huissen, maar uiteraard volgen we de behoeften van onze klanten door heel Nederland.

Kwaliteit

We streven ernaar om onze activiteiten uit te voeren op een economisch rendabele, maatschappelijk verantwoorde en milieubewuste wijze. Zo willen we voldoen aan de specificaties en verwachtingen van opdrachtgevers en de wettelijke eisen binnen de randvoorwaarden van techniek, budget en levertijd. Hiertoe hebben we een zorgsysteem ontwikkeld voor totale kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu, dat alle relevante activiteiten van Van Dalen Huissen omvat.

Deze uitgangspunten hebben we vastgelegd in onze missie en ambities.

Missie
Van Dalen Huissen wil met haar activiteiten een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Samen moeten we werken aan een schonere omgeving. Deze missie is de basis voor het te voeren beleid. In het kader hiervan werken we voortdurend aan:

 • het ontwikkelen van efficiëntere, hoogwaardige en duurzamere bedrijfsprocessen;
 • het realiseren van een veilige en gezonde werkomgeving;
 • een rendabele bedrijfsvoering, zodat continuïteit wordt gewaarborgd;
 • maximale klanttevredenheid;
 • het beperken van milieubelasting van lucht, water en bodem;
 • het uitdragen van ons beleid en het doorvoeren van relevante maatregelen.

Ambities

Intern hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd. De belangrijkste zijn:

 • medewerkersonderzoek uitvoeren;
 • klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren;
 • toolboxen houden;
 • werkplekinspecties;
 • gedragscodes actualiseren;
 • ziekteverzuim laag houden;
 • veiligheid op het werk bevorderen;
 • investeren in schoner materieel;
 • bedrijfsprocessen verder optimaliseren;
 • duurzamere kantoorartikelen gebruiken.

Pin It on Pinterest