KAM-MVO

Zorg voor mens en milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor Van Dalen Huissen dé manier van ondernemen. We gaan voor continuïteit en een gezond bedrijfsresultaat en houden rekening met mens en milieu. We innoveren om efficiënter, veiliger, schoner en gezonder te werken en ontwikkelen onze kennis van diensten en processen continu. De focus ligt niet op de korte termijn winst maar op duurzaam rendement. We zijn ervan overtuigd dat alleen bedrijven met ruime aandacht voor MVO succesvol kunnen zijn in de toekomst!

Het KAM-zorgsysteem

Het KAM-zorgsysteem is opgezet conform NEN-EN-ISO 9001:2015 en VCA**-eisen, waar nodig geïntegreerd uitvoering bodemsanering SIKB protocol 7001 en 7004, BRL 2506 en CE-markering NEN-EN-12620 voor het produceren en leveren van granulaten.

Duurzaamheid voor alles

Op het gebied van duurzaamheid wil Van Dalen Huissen zich maximaal onderscheiden. Dit doen we onder meer door het maximaliseren van hergebruik van (mono)stromen zoals: puin, beton en asfalt. Ook trachten we om het milieu met onze activiteiten zo min mogelijk te belasten. Zo hebben we geïnvesteerd in schonere auto’s, machines en roetfilters. Verder proberen we met een efficiëntere planning van onze voertuigen en machines en minder draaiuren het milieu te ontzien.

Voor het recyclen van materialen heb je zuivere afvalstromen nodig. Dit begint met de scheiding bij de bron, maar natuurlijk is ook onze eigen sortering van belang. Het meeste bouw- en sloopafval bestaat uit beton, steenpuin en asfalt. Deze afvalstromen recyclen we op ons terrein tot toepasbaar materiaal in de wegenbouw en als grondstof in de beton- en asfaltindustrie. Op dit vlak hebben we al jarenlang knowhow opgebouwd. Samen met onze opdrachtgevers zoeken we naar klantgerichte, innovatieve en duurzame oplossingen voor afval- en grondstofvraagstukken.
Onze uiterst gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers doen hun werk op een verantwoorde manier. Ten slotte voeren we een actief veiligheids- en milieubeleid ter voorkoming van ongevallen, persoonlijk letsel en milieuschades, waarbij de veiligheid voor derden wordt gewaarborgd.

Pin It on Pinterest