CERTIFICATEN

Certificaten

ISO 9001-2015 certificaat

VCA certificaat

Conformiteits-certificaat van de productiecontrole in de fabriek

Systeem certificaat Veilig en Milieukundig Slopen

SCA Proces-certificaat Asbest-verwijdering

Certificaat Uitvoering van (water)bodemsanering

Productcertificaat Recyclinggranulaat in de wegenbouw

Kwaliteitsverklaring Recyclinggranulaat in de wegenbouw

NL BSB Certificaat

CO2 Prestatieladder Van Dalen Sloop & Asbest B.V.

Doelstellingen

Beleidsverklaring

CO2 Footprint 2018-2019

CO2 Footprint 1e helft 2019

Bepaling Ketenanalyses

Ketenanalyse VBI

Prestatie- & Conformiteitsverklaringen

Prestatieverklaring DOP-HMG 0/45

Prestatieverklaring DOP-BG 0/31,5

Prestatieverklaring DOP-BG 4/16

Prestatieverklaring DOP-BG 4/22

Prestatieverklaring DOP-BG 4/32

Prestatieverklaring DOP-AG 0/31,5

Prestatieverklaring DOP-MG 0/31,5

Prestatieverklaring DOP-MG 0/8

Conformiteitsverklaring Verhardingslagen van steenmengsel

Conformiteitsverklaring Toeslagmateriaal voor beton

VAN DALEN HUISSEN B.V.

LOCATIE LOOVEER
Looveer 1D
6851 AJ Huissen

Postadres
Postbus 26
6850 AA Huissen

Contact
Telefoon: 085 06 40 004
Email: info@vdh-bv.nl

Vind ons ook op:
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vandalenhuissenbv/
Facebook: https://www.facebook.com/Van-Dalen-Huissen-BV

VAN DALEN SLOOP EN ASBEST B.V.

LOCATIE HANDELSTRAAT
Handelstraat 7
6851 EH Huissen

Postadres
Postbus 59
6850 AB Huissen

Contact
Telefoon: 085 06 40 011
Email: info@vdsloopasbest.nl

Pin It on Pinterest